Vrmlands tidning - den 5:e juli 2018

Låg vattennivå stoppar båtbuss


"Vi följer detta lite dag till dag"0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Låg vattennivå stoppar båtbuss" �r: