Svt - den 5:e juli 2018

Länsstyrelsen förbjuder uttag av vatten från vattendrag


Efter det ihållande varma vädret slår Länsstyrelsen i Västra Götaland larm om att brist på vatten kan hota växt- och djurliv. Därför inför de också ett förbud mot uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Länsstyrelsen förbjuder uttag av vatten från vattendrag" �r: