Vrmlands tidning - den 5:e juli 2018

Förbjudet att ta vatten från åar och bäckar


Vattennivåerna är låga och länsstyrelsen i Västra Götaland har på torsdagen beslutat att förbjuda uttag av vatten från små och medelstora vattendrag i hela länet.I Åmål skulle förbudet kunna beröra exempelvis bevattningsföreningar som pumpar vatten från Åmålsån.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Förbjudet att ta vatten från åar och bäckar" �r: