Affrsvrlden - den 5:e juli 2018

Ingen strategi för FN:s hållbarhetsmål


Trots att de flesta svenska kommuner anser att arbetet med FN:s 17 olika globala hållbarhetsmål är viktigt, har bara en av tre en konkret plan för hur målen ska omsättas i handling.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ingen strategi för FN:s hållbarhetsmål" �r: