Svt - den 5:e juli 2018

Krokom lånar ut slåttermarker


Krokoms kommun upplåter mellan 10-15 hektar av kommunens mark där lokala bönder gratis får slå.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Krokom lånar ut slåttermarker" �r: