Vrmlands tidning - den 5:e juli 2018

Hjälp till med naturvården


Skogen är inte i första hand en privatekonomisk resurs. Den är natur: Vår natur. Allas. Den är unik. Den är ett ekosystem, vårt arv sedan tusentals år. Det är bittert att se den skövlas, skriver Thomas Tidholm och Viktor Säfve.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hjälp till med naturvården" �r: