Vrmlands tidning - den 5:e juli 2018

Terrorhot och säkerhetsskydd


Valfritt. Almedalen blir vad man gör det till. Med alla tusentals seminarier och föredrag så är det lätt för en besökare att hitta just det man själv söker och är intresserad av. Det är lite själva tjusningen, men det innebär också att det aldrig blir något övergripande tema.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Terrorhot och säkerhetsskydd" �r: