Svt - den 5:e juli 2018

Bältning på psykiatrisk klinik stred mot lagen


Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, riktar kritik mot den psykiatriska kliniken i Eksjö efter att en patient som tvångsvårdades där hölls fastspänd med bälte på ett sätt som strider mot lagen.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Bältning på psykiatrisk klinik stred mot lagen" �r: