Vrmlands tidning - den 25:e juni 2018

Loppet som går från kust till kust


Trans Sweden 2018 kallas det ”längsta osupporterade” loppet i Sverige.Bansträckningen i detta styrkeprov går från kust till kust och passerar genom Värmland.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Loppet som går från kust till kust" �r: