Svt - den 24:e juni 2018

Skogens kris hotar även oss människor


Sveriges skogar används i allt högre grad för avverkning. Det medför att artrikedomen minskar när livsmiljöer förstörs – och det kan få allvarliga konsekvenser.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Skogens kris hotar även oss människor" �r: