Svt - den 24:e juni 2018

Satsar på att bli världsledande


Övre Norrland ska bli världsledande inom området datacenter och storskalig datahantering. Det är målet med projektet Datacenter Innovation Region, ett projekt som nyligen tilldelats medel från Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Satsar på att bli världsledande" �r: