Svt - den 23:e juni 2018

Pojke fick vänta ett halvår på uppföljning av medicinering


Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Halmstad och Falkenberg kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att ha brustit i överföringen av en tonårig pojke mellan enheterna. Trots att han hade försämrats psykiskt efter tre anhörigas död på kort tid, dröjde uppföljning av hans medicinering ett halvår.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Pojke fick vänta ett halvår på uppföljning av medicinering" �r: