Vrmlands tidning - den 22:e juni 2018

Risken är att vi får en döende handel


Tanken är god med ett mindre torg och levande handel men hur skall affärsidkare av sällansköpsvaror lockas till Degerfors?0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Risken är att vi får en döende handel" �r: