Vrmlands tidning - den 22:e juni 2018

Dä blidde kôlsvart


Messômmern ä fôlle ändå sômmerns store högti! För nu sjuder naturen uttå kraft som dä gäller å styrke sej mä.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Dä blidde kôlsvart" �r: