Svt - den 21:a juni 2018

Kvalitetsförbättring av utbildningar på LNU


Universitetskanslerämbetet, UKÄ, har tidigare ifrågasatt hur god kvaliteten är på forskarutbildningar inom psykologi och historia på Linnéuniversitetet. De har nu granskat hur väl 20 utbildningar i pedagogik står sig, med ett gott resultat.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kvalitetsförbättring av utbildningar på LNU" �r: