Svt - den 21:a juni 2018

Fördubbling av antalet förseningsersättningar


När resenärer blir försenade på grund av att tåget inte följer tidtabell eller rent av ställs in har de rätt till återbetalning. I maj fördubblades antalet ansökningar både hos Västtrafik och SJ.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Fördubbling av antalet förseningsersättningar" �r: