Affrsvrlden - den 21:a juni 2018

Samuelsson: Tullar hindrar Volvo-jobb


Volvo Cars har tänkt sysselsätta ungefär 4 000 personer i South Carolina, men planerna kan krympa i och med hoten om nya tullar mellan Europa, Kina och USA.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Samuelsson: Tullar hindrar Volvo-jobb" �r: