Vrmlands tidning - den 20:e juni 2018

Tufft med ekonomin i år


Under tisdagens sammanträde med kommunfullmäktige beslutade politikerna att lägga en rapport till handlingarna över det ekonomiska läget för årets fyra första månader.Fullmäktige beslutade även att uppmana nämnderna till återhållsamhet med målsättningen att hålla en budget i balans.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Tufft med ekonomin i år" �r: