Affrsvrlden - den 20:e juni 2018

Bank spår fortsatt prisfall på bomarknaden


Nyproduktionen av bostäder rasar med nästan 20 procent i år och med 10 procent ytterligare nästa år, spår Danske Banks ekonomer i en ny konjunkturrapport.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Bank spår fortsatt prisfall på bomarknaden" �r: