Affrsvrlden - den 20:e juni 2018

KI: Sverige toppar i år


Konjunkturinstitutet spår att den svenska högkonjunkturen toppar ut i år. 2019 avtar tillväxten, inte minst på grund av inbromsade bostadsinvesteringar.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "KI: Sverige toppar i år" �r: