Vrmlands tidning - den 19:e juni 2018

Känsliga uppgifter utlämnade


Känsliga sekretesskyddade uppgifter har skickats med brev till fel personer eller lagts upp på fel användare på e-tjänsten Mina sidor. Försäkringskassans sekretessmissar resulterar på nytt i allvarlig kritik från JO.Bland annat är en kristinehamnare drabbad.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Känsliga uppgifter utlämnade" �r: