Svt - den 19:e juni 2018

Löneskillnaderna minskar – långsamt


Lönegapet mellan kvinnor och män var 11,3 procent 2016, en minskning jämfört med året innan. – I alla åldersgrupper närmar sig kvinnornas löner männens, säger John Ekberg på Medlingsinstitutet som gjort ligger bakom rapporten


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Löneskillnaderna minskar – långsamt" �r: