Vrmlands tidning - den 19:e juni 2018

Ansöker om strandskyddsdispens - igen


Östra Värmlands Fiskesällskap har skickat in en ansökan om strandskydd vid Hulttjärn. Vid tidigare ansökan har förslaget fått avslag av Länsstyrelsen.



0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ansöker om strandskyddsdispens - igen" �r: