Svt - den 19:e juni 2018

Rapport från Stockholms stad ifrågasätter nyttan av miljözoner


Utsläppen av kväveoxider i Stockholms innerstad kommer att halveras fram till 2022 bara genom att tunga fordon förbjuds, visar en ny rapport från Stockholms miljöförvaltning och trafikkontor.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Rapport från Stockholms stad ifrågasätter nyttan av miljözoner" �r: