Svt - den 19:e juni 2018

Elevombudet kräver skadestånd för elev


En kommun i Nordvästskåne riskerar skadestånd för kränkande behandling av en elev.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Elevombudet kräver skadestånd för elev" �r: