Vrmlands tidning - den 18:e juni 2018

Hårda anklagelser Naeimy


Replik. I en insändare påstår du Naeimy Blücher Johansson att vi bygger luftslott och att vår information är smutsig och ohederlig.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hårda anklagelser Naeimy" �r: