Svt - den 18:e juni 2018

Strängnäs planerar avloppsinvestering för 350 miljoner


Reningsverken i Mariefred och Strängnäs är små och föråldrade. För att klara av att ta hand om allt vatten i den växande kommunen vill Sevab göra omfattande investeringar – och det är VA-kollektivet som betalar.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Strängnäs planerar avloppsinvestering för 350 miljoner" �r: