Svt - den 18:e juni 2018

Kraftig ökning av svarttaxi via Facebook


Via Facebook ökar svarttaxi-verksamheten runtom i landet, enligt Svenska taxiförbundet. Totalt handlar det nu om 150 olika Facebookgrupper där förare och kunder kan göra upp om affärer.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kraftig ökning av svarttaxi via Facebook" �r: