Vrmlands tidning - den 18:e juni 2018

Vargavinter väntar landsbygden


Vid utformningen av en klok rovdjurspolitik räcker det inte med att väga in vargens perspektiv, de människor som får bära de sociala och ekonomiska kostnaderna av vargen måste också få inflytande, skriver Hugo Selling.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vargavinter väntar landsbygden" �r: