Vrmlands tidning - den 18:e juni 2018

Det hände för 100 år sedan


Storm ha rått här och f. ö. över så gott som hela vårt land och bl. a vållat åtskilliga avbrott på telefonförbindelserna.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Det hände för 100 år sedan" �r: