Svt - den 17:e juni 2018

Vingåkers bibliotek får statligt bidrag på 900 000 kronor


För första gången har statens kulturråd fördelat stöd till folkbiblioteken inom satsningen Stärkta bibliotek. Vingåkers bibliotek är en av dem som får statligt bidrag.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vingåkers bibliotek får statligt bidrag på 900 000 kronor" �r: