Vrmlands tidning - den 14:e juni 2018

Midsommartraditionen följs på nästan alla vis


Midsommarfirandet i Torsby brukar se ut på samma sätt alla år och det gäller även i år, med ett undantag0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Midsommartraditionen följs på nästan alla vis" �r: