Vrmlands tidning - den 14:e juni 2018

Majoriteten motverkar insyn


Kommunen. Arvika kommun har följande kärnvärden: Medborgarfokus, stolthet och engagemang, resultatinriktning, öppenhet, förnyelse och utveckling.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Majoriteten motverkar insyn" �r: