Svt - den 14:e juni 2018

Flera miljoner till biblioteken i länet


Västernorrland får 5,2 miljoner när Kulturrådet fördelar ett bidrag för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet med bidraget är att öka utbudet och tillgängligheten i biblioteksverksamheten.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Flera miljoner till biblioteken i länet" �r: