Svt - den 14:e juni 2018

Döva får ha kvar sin schablonersättning


På onsdagen beslutade riksdagen att den nya merkostnadsersättningen ska ersätta handikappersättningen. I merkostnadsersättningen blir schablonersättningen för döva kvar.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Döva får ha kvar sin schablonersättning" �r: