Vrmlands tidning - den 14:e juni 2018

Välkommen till vår sida strandskyddet


Moderaterna vill reformera strandskyddet i grunden. Huvudregeln ska vara är att det alltid är tillåtet att bygga. Kommunerna ska sedan kunna peka ut platser där strandskyddet behövs som mest, skriver Sten Bergheden, Maria Malmer Stenergard och Mats Green.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Välkommen till vår sida strandskyddet" �r: