Svt - den 14:e juni 2018

Flicka isolerades 16 gånger – Bup Lex Maria-anmäls


Flickan isolerades 16 gånger på ungdomshemmet och kan ha traumatiserats av vistelsen. Nu Lex Maria-anmäler hemmets institutionschef barn- och ungdomspsykiatrin i Halmstad, som enligt anmälan utsatt henne för allvarlig vårdskada.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Flicka isolerades 16 gånger – Bup Lex Maria-anmäls" �r: