Vrmlands tidning - den 14:e juni 2018

Många frivilliga bekämpade skogsbranden


Hemvärnsförbanden har som uppgift att föra väpnad strid i krig med skydd och bevakning som huvuduppgifter. Vid andra påfrestningar för samhället kan enheterna stödja polis, räddningstjänst eller andra myndigheter. Det kan gälla eftersök av försvunna personer, översvämningar eller, som i det här fallet, skogsbränder.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Många frivilliga bekämpade skogsbranden" �r: