Vrmlands tidning - den 14:e juni 2018

Måste alla ha dator?


Det är besvärligt för de äldre att ratta runt i en digitaliserad värld, skriver Laila F.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Måste alla ha dator?" �r: