Svt - den 14:e juni 2018

Flera olyckliga omständigheter ligger bakom bristerna i Åsele


Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik på en rad punkter mot hur överförmyndarverksamheten i Åsele fungerar. Kommunchefen förklarar bristerna – och det verkar som om kommunens överförmyndare har varit extremt otursförföljda.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Flera olyckliga omständigheter ligger bakom bristerna i Åsele" �r: