Vrmlands tidning - den 13:e juni 2018

Hemtandvården upphör


Företaget Hemtandvård i Karlstad slutar med behandling på äldreboenden. Orsaken ska vara ökade administrativa krav från landstinget. 700 äldre, främst dementa, påverkas.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hemtandvården upphör" �r: