Vrmlands tidning - den 13:e juni 2018

Här kan bollhallen byggas


Byggstart till hösten om fullmäktige röstar ja0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Här kan bollhallen byggas" �r: