Vrmlands tidning - den 13:e juni 2018

Simhallsfrågan lyftes under allmänpolitisk debatt


Simhall eller inte simhall – det blir en valfråga0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Simhallsfrågan lyftes under allmänpolitisk debatt" �r: