Svt - den 13:e juni 2018

Övervikt ökar risk för lungproblem bland barn


Överviktiga barn riskerar i större utsträckning att drabbas av lungproblem när de når tonåren, det visar ny forskning enligt Hjärt-lungfonden. – Vår forskning tyder på att övervikt hos barn påverkar lungorna i större utsträckning än vad man tidigare kunnat visa, och att det sannolikt är en riskfaktor för astma, säger Sandra Ekström, forskare i miljömedicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Övervikt ökar risk för lungproblem bland barn" �r: