Svt - den 13:e juni 2018

Synen på åldrande påverkar din hälsa och ekonomi


Om du har en positiv inställning till åldrande och äldre så blir du friskare, lever längre och får bättre ekonomi på gamla dagar. En förenkling, men sann, enligt slutsatserna av en global opinionsmätning som kopplats ihop med studier om äldres hälsa och ekonomi.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Synen på åldrande påverkar din hälsa och ekonomi" �r: