Svt - den 12:e juni 2018

Här finns jobben – men unga väljer bort turismutbildning


Samtidigt som hotell- och turistnäringen är i stort behov av utbildad personal är intresset bland unga för att utbilda sig inom branschen väldigt svagt. Till hösten är det totalt ett 20-tal elever i hela länet som kommer att plugga på hotell-och turismprogrammet.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Här finns jobben – men unga väljer bort turismutbildning" �r: