Svt - den 12:e juni 2018

Trots många nybyggen saknas lägenheter


Länsstyrelsen Skåne konstaterar att det i flera avseenden har varit en starkt positiv utveckling av bostadsmarknaden under senare år. Det byggs mycket och det byggs över hela Skåne, men det räcker inte.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Trots många nybyggen saknas lägenheter" �r: