Vrmlands tidning - den 12:e juni 2018

Sexorna på Tösse skola donerar 7 085 kronor till djurparken


Djurparkens föreståndare Rikard Karlsson är väldigt tacksam0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Sexorna på Tösse skola donerar 7 085 kronor till djurparken" �r: