Vrmlands tidning - den 12:e juni 2018

Nya riktlinjer för skolskjuts införs till höstterminen


I Hagälven har barn upp till årskurs 6 beviljats skolskjuts. Men nu är det bara elever upp till årskurs 3 som kommer ha rätt till detta i Hagälven.– Det finns ju ändå väldigt fina gång- och cykelvägar till skolan, säger kommunalrådet Åsa Johansson (S).0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Nya riktlinjer för skolskjuts införs till höstterminen" �r: