Vrmlands tidning - den 12:e juni 2018

Sommaren på Laxholmen i Munkfors


Är den gamla industribyggnaden i Munkfors Värmlands finaste utställningslokal?För några år sedan var det här, på Laxholmen, som det fanns ett permanent Lerinmuseum.Men så flyttade Lars Lerin verksamheten till Karlstad, Munkfors kommun fick tänka om.Och nu, efter några år av konstnärlig ”uppvärmning”, slår konsthallen på Laxholmen till med en sommarutställning.En högst ovanlig sådan.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Sommaren på Laxholmen i Munkfors" �r: